home      visie      missie      wie zijn wij      bronnen      onze programma's      contact

Welkom bij de Leiderschapspraktijk

De leiderschapspraktijk is een netwerkorganisatie van zelfstandige opleiders, trainers en consultants met een passie voor leiderschap en leiderschapsontwikkeling.

De leiderschapspraktijk heet praktijk omdat wij leiderschap zien als iets wat je alleen in de praktijk van werk en leven kunt ontwikkelen, en niet in theorie, noch door lezen en denken.

Wat we in de leiderschapspraktijk doen is:
  1. een gespreksplatform voor alles wat met leiderschap te maken heeft en voor vraagstukken die we in onze werkpraktijk tegenkomen
  2. samenwerking ontwikkelen -in wisselende samenstelling- om organisaties op maat gemaakte leiderschapsprogramma’s aan te kunnen bieden
  3. een leeromgeving scheppen waarin we door samenwerking met elkaar in een leerproces kunnen deelnemen, waarin observaties en feedback aan het leren bijdragen
  4. het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, die vorm krijgen in het dynamische werkveld van individu, organisatie en maatschappij|
  5. en tevens van ervaringen en expertise gebruik maken voor publicaties en/of het organiseren van best practices.

Wij ontwikkelen werkconferenties, workshops en trainingen & opleidingen aan op het gebied van Leiderschap.

Door de jaren heen zijn wij in allerlei vormen en op allerlei momenten in aanraking gekomen met Leiderschap. Door onze kennis en ervaring in de Praktijk aan anderen (individuen en organisaties) over te brengen, willen wij een bijdrage leveren aan Leiderschapsontwikkeling.

Leiderschap in de praktijk

Leiderschap en Management zijn begrippen die door de jaren heen regelmatig door elkaar worden gebruikt. Leiderschap laat zich niet in een eenduidige definitie vatten - alhoewel er vele definities aan worden gegeven - maar laat zich meer vatten in een aantal steekwoorden. De belangrijkste hiervan zijn: inspireren en het stellen van kaders.

Bij effectief leiderschap gaat het om het inzetten van persoonlijke kwaliteiten zoals het ontwikkelen van visie en het vermogen om deze te kunnen uitdragen. Het gaat over het inspireren en motiveren van collega’s en anderen en het consistent uitnodigen van medewerkers om hun potentieel verder te ontwikkelen en in te zetten. En het gaat over het stimuleren van teamsamenwerking (deze leiderschapsdimensies worden wel tot transformationeel leiderschap gerekend).

Iemand die zó leiderschap uitoefent maakt een positief verschil.

Zo eenvoudig als dit klinkt, zo weerbarstig is de werkelijkheid. Want om leiderschap te kunnen inzetten moet je dat wel eerst ontwikkelen.

Doelen

Als leiderschap in een organisaties nodig is – en in welke organisatie is dat niet? - , dan is het nodig om te begrijpen wat leiderschap eigenlijk is en hoe dat kan functioneren.

Kies je voor het inzetten van je eigen leiderschap, omdat je verschil wilt maken, er toe wilt doen, dan is het zinvol om te onderzoeken hoe je over je eigen leiderschap en dat van anderen denkt en een visie te ontwikkelen op het verder ontwikkelen van je eigen leiderschap. Dat is met name nodig, omdat er bibliotheken zijn volgeschreven over leiderschap en omdat de maatschappelijke discussie rond leiderschap de mythes voedt dat leiderschap aangeboren is of voorbehouden aan enkelen of zelfs alleen voor helden.

Hoe denk je daar eigenlijk zelf over? Als je dat wilt weten zul je de vraag moeten beantwoorden wat jouw leiderschap kan zijn, hoe je dat kunt ontwikkelen en inzetten.

Leiderschapsconferentie

Wij bieden een werkconferentie aan voor het ontwikkelen van effectief Leiderschapsontwikkeling in organisaties.